תקנון תשלומים באתר

 

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של הקרן החדשה לישראל  במדינת ישראל וארגון שתיל מיסודה של הקרן החדשה לישראל. האתר מאפשר תשלומים בגין שירותים והעברת תרומות עבורנו.

כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות רכישת שירותים והעברת תרומות (להלן: "ביצוע עסקה"), מהווה את הסכמתכם לנהוג בהתאם לאמור להלן.

1.       אנו מעוניינים לאפשר לכם ביצוע עסקה באופן היעיל, המהיר והבטוח ביותר.

2.       בעת ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס שבו נעשה שימוש מול חברת האשראי ותקבלו מענה מידי באשר לאישור או דחיית העסקה.

3.       האתר מאובטח לפי כל התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר היא חברת פלאקארד בע"מ.

4.       בכל מקרה של בעיה או תקלה, הנכם רשאים לפנות אלינו בטל'  0732445060בימים א'- ה' בין השעות 10:00-15:00, בפקס 026723099, בדואר ת.ד. 53410 ירושלים 91534  או במייל liatnp@nif.org.il ואנו נשיב לכם בהקדם האפשרי.

5.       רכישת שירותים באתר, ניתנת לביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד ש ביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עבודה לפי המועד שבו אמור השירות להינתן, ב כפוףלכך שנקבל מכם הודעה כתובה וחתומה בידי בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

6.       ככל שקיים חיוב בגין ביטול העסקה בידי חברת האשראי, חיוב כאמור יחול עליכם.

7.       אנו שומרים על פרטיותכם ולכן, בחלוף 30 ימים ממועד השלמת העסקה, לא נשאיר אצלנו תיעוד של פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

8.       איננו אחראים לכל מעשה בלתי חוקי או שימוש לרעה בכרטיס אשראי שיעשה בידי משתמשי האתר וכל נזק שייגרם בגין פעילות כזו הינו באחריותו המלאה של המשתמש.

9.       בגין כל עסקה תשלח למבצעה קבלה בהתאם לנתונים שמסר עם ביצוע העסקה, וכן העתק בדואר אלקטרוני.

10.   בביצוע עסקה הנך מאשר כי אינך קטין וכי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

11.   בכל מקרה שבו מבצע העסקה ביצע בעבר פעולה בלתי חוקית או פעולה המנוגדת להוראות תקנון זה, לרבות מסירת פרטי התקשרות שגויים, נהיה רשאים לחסום שימוש עתידי בכרטיס האשראי. 

12.   סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל דבר או עניין הנוגע להוראות תקנון זה הינה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד.